Poradnia ortopedyczna

Poradnia ortopedyczna

Głównym zadaniem poradni jest kwalifikowanie do leczenia zachowawczego chorób narządu ruchu poprzez leczenie fizjoterapeutyczne , farmakologiczne lub kwalifikowanie do leczenia szpitalnego. Zawsze indywidualnie dostosowane do Pacjenta i typu jego schorzenia. Poradnia ortopedyczna w  Admet wyposażona jest w  nowoczesną aparaturę diagnostyczną USG pomocną przy diagnozowaniu schorzeń układu ruchu w połączeniu z wysoko kwalifikowanym personelem medycznym umożliwiamy Pacjentom szybkie i dokładne rozpoznanie schorzeń, natychmiastowe podjęcie leczenia.

NASZA PORADNIA PROWADZI DIAGNOSTYKĘ, KONSULTACJĘ I LECZENIE W ZAKRESIE:

schorzeń i urazów powstałych na skutek zmian przeciążeniowych, do których dochodzi na skutek sumowania się mikrourazów np. łokieć tenisisty czy kolano skoczka.
zmian zwyrodnieniowych stawów, wady układu mięśniowo-szkieletowego,
konsultacje złamań,
urazów powstałych podczas uprawiania sportu i rekreacji (stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia, złamania).

ZASADY PRZYJĘCIA:

bez skierowania lekarza, na życzenie Pacjenta – odpłatnie