Badanie EMG ENG

Badanie EMG ENG

CO TO JEST BADANIE EMG ENG?

Elektromiografia (EMG ENG) to badanie przedstawiające czynność mięśni oraz przewodnictwo w nerwach obwodowych. Badanie EMG składa się z dwóch elementów: badania przewodnictwa nerwowego (ENG) oraz badania mięśnia przy pomocy elektrody igłowej (EMG).
Badanie ENG EMG jest wykorzystywane do diagnostyki schorzeń neurogennych (t.j.polineuropatie,mononeuropatie, w tym szczególnie mononeuropatie z ucisku, np. zespół cieśni nadgarstka, uszkodzenie nerwu twarzowego i trójdzielnego, choroba neuronu ruchowego-stwardnienie zanikowe boczne (SLA),uszkodzenie korzeniowe (radikulopatia), uszkodzenie splotów: barkowego i lędźwiowo-krzyżowego).

Badanie EMG pozwala na rozpoznawanie uszkodzeń miogennych t.j miopatie wrodzone i nabyte, miotonie.
Jest istotne w diagnostyce zaburzeń transmisji nerwowo-mięśniowej (miastenia zespół miasteniczny).

CZEMU SŁUŻY BADANIE EMG ENG?

Elektromiografia jest jednym z podstawowych badań w rozpoznawaniu chorób mięśni i nerwów obwodowych. Badanie to pozwala ustalić lokalizację i charakter zmian patologicznych w mięśniach, oraz ocenić dynamikę procesu chorobowego.

CZEMU SŁUŻY BADANIE EMG ENG?

Różnicowanie niedowładów pochodzenia mięśniowego.
Wykrywanie i różnicowanie niedowładów wywołanych uszkodzeniem nerwu obwodowego.
Ocena funkcji mięśni po urazach.
Zanik mięśni o nieznanej etiologii (przyczynie).Badanie EMG ENG jest wykonywane na zlecenie lekarza

BADANIE EMG ENG – PRZYGOTOWANIE

Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania wcześniej innych badań. Przed badaniem należy dokładnie umyć badaną kończynę. Nie ma ograniczeń co do spożywania posiłków. Nie należy używać kremów lub maści na skórę w obszarze, który ma być badany.

BADANIE EMG ENG – OPIS

Skóra w miejscu ukłucia igły powinna być oczyszczona alkoholem. Wysterylizowana elektroda igłowa wkłuwana jest prostopadle do mięśnia. Następne wkłucia (około 10 – 20 wkłuć) wykonuje się w odległości 1 – 2 cm od pierwszego. W pierwszym etapie badania oceniany jest zapis w trakcie minimalnego skurczu mięśni. Następnie badanie jest prowadzone przy maksymalnym skurczu mięśni, jaki pacjent może wykonać. Miejsca wkłuć igły są odkażane.

Wynik przekazywany jest w formie opisu z dołączonym wykresem (zapisem czynności elektrycznej mięśni).

BADANIE EMG ENG – CZAS

Badanie trwa około 40 minut

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE

Przed badaniem:

Aktualnie przyjmowane leki – zwłaszcza leki przeciwkrzepliwe i wydłużające czas krwawienia.
Skłonność do krwawień (skaza krwotoczna). W czasie badania
Wszelkie dolegliwości bólowe w miejscu wkłuwania igły.

JAK NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU?

Nie ma specjalnych zaleceń.

MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU

Brak powikłań. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych.