Elektromiograf

Elektromiograf

METODY, KTÓRE WYKORZYSTUJEMY W REHABILITACJI:

Ćwiczenia lecznicze z fizjoterapeutą:

bierne – szyna i prowadzenie manualne
wspomaganie
w odciążeniu – UGUL
wyciągi
czynne, z oporem
ćwiczenia propriocepcji
strechting
metody fizjoterapeutyczne
kinesiotaping
pionizacja i reedukacja chodu

Ćwiczenia lecznicze z urządzeniem w systemie Humac Norm:

ćwiczenia lecznicze w trybie pracy biernej, izometrycznej, izokinetycznej, izotonicznej i prioprocepcji, który pokaże wykonywany ruch oraz popełniane w nim błędy co pozwala na szybszą ich eliminację
pakiet do stymulacji pracy, który generuje nieograniczoną liczbę rzeczywistych i zawodowych wzorców ruchu

Inne zabiegi fizykoterapeutyczne:

terapia falami uderzeniowymi (ESWT)
terapia światłem laserowym
krioterapia
pole magnetyczne
diatermia

Masaż:

klasyczny
segmentarny
izometryczny
limfatyczny
tkanki łącznej

Elektroterapia:

prąd galwaniczny
prądy diadynamiczne, programowalne sekwencje
prąd Tr äberta
ultra – reiz 2-5
prąd Faradaya
prąd neofaradyczny
prąd Kotza (rosyjska stymulacja)
impulsy stymulacyjne
impulsy prostokątne
tens symetryczny, asymetryczny
falujący dwupolowy prąd interferencyjny
czteropolowy prąd interferencyjny
impulsy ekspotencjalne
impulsy trójkątne
impulsy ze wzrostem ekspotencjalnym
fale o średniej częstotliwości
fale H, mikroprądy
prądy Leduca
impulsy przerywane
wektor dwubiegunowy (ręczny i auto)
izoplanarne pole wektorowe
impulsy łączone
stosowanie terapii łączonej z ultradźwiękami, laserem
prąd wysokiego napięcia HV
tonoliza wg Hufschmidta

Ultradźwięki:

skojarzone z ultraterapią
miejscowe

Balneoterapia:

zawijanie częściowe z masy fango