Witamy na naszej stronie internetowej

Admet – Rehabilitacja Opole, Poradnia Rehabilitacyjna Opole

Nasze poradnie

Poradnia gastrologiczna

Głównym zadaniem poradni jest kwalifikowanie do leczenia zachowawczego chorób zaburzeń przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka, dwunastnicy i jelit) oraz narządów bezpośrednio współpracujących (wątroby, dróg owych, pęcherzyka i trzustki) poprzez leczenie farmakologiczne lub kwalifikowanie do leczenia szpitalnego.

Poradnia rehabilitacyjna

Głównym zadaniem poradni jest kwalifikowanie do leczenia zachowawczego chorób narządu ruchu (zmiany zwyrodnieniowe stawów, dyskopatie) poprzez leczenie fizjoterapeutyczne, farmakologiczne lub kwalifikowanie do leczenia szpitalnego. Zawsze indywidualnie dostosowane do Pacjenta i typu jego schorzenia.

Poradnia ortopedyczna

Głównym zadaniem poradni jest kwalifikowanie do leczenia zachowawczego chorób narządu ruchu poprzez leczenie fizjoterapeutyczne , farmakologiczne lub kwalifikowanie do leczenia szpitalnego. Zawsze indywidualnie dostosowane do Pacjenta i typu jego schorzenia.

Poradnia neurologiczna

Głównym zadaniem poradni jest kwalifikowanie do leczenia zachowawczego chorób związanych z centralnym układem nerwowym (mózg, rdzeń kręgowy) oraz nerwami obwodowymi poprzez leczenie fizjoterapeutyczne, farmakologiczne lub kwalifikowanie do leczenia szpitalnego.

Diagnostyka lekarska

Badanie EEG

Badanie EEG to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Badanie EEG jest badaniem czynności mózgu, które przeprowadza się za pomocą aparatu nazywanego Elektroencefalografem.

Badanie USG

BADANIE USG czyli diagnostyka ultrasonograficzna stała się jednym z najważniejszych i najbardziej wiarygodnych źródeł informacji diagnostycznych dla lekarza. Przychodnia ADMET posiada wysoko wyspecjalizowaną pracownię ultrasonograficzną, wyposażoną w aparaturę cyfrową najnowszej generacji.

Badanie EMG

Elektromiografia (EMG ENG) to badanie przedstawiające czynność mięśni oraz przewodnictwo w nerwach obwodowych. Badanie EMG składa się z dwóch elementów: badania przewodnictwa nerwowego (ENG) oraz badania mięśnia przy pomocy elektrody igłowej (EMG).

Badanie UDP Doppler

Jedno z podstawowych badań w diagnostyce chorób układu krążenia. Pozwala na ocenę przepływu krwi w dużych tętnicach i żyłach, wykorzystując zmiany częstotliwości fal ultradźwiękowych odbitych od poruszających się krwinek.

Diagnostyka fizjoteraupetyczna