Platforma dynamometryczna

Platforma dynamometryczna

REHABILITACJA DLA WYMAGAJĄCYCH Z ZASTOSOWANIEM Systemu HumacNorm

Admet został wyposażony w jedno z najbardziej nowoczesnych oraz wyspecjalizowanych urządzeń służących rehabilitacji. Fizjoterapię i testy na systemie Humac Norm przeprowadza się w procesie diagnostyki i leczenia schorzeń narządu ruch

w ortopedii – po rekonstrukcjach (więzadeł, łąkotek, mięśni, przeszczepach chrząstki, wstawieniu sztucznego stawu),po urazach leczonych operacyjnie (zespolenia złamań), zachowawczo (po zdjęciu gipsu), przewlekłych schorzeniach narządu ruchu (choroba zwyrodnieniowa, choroby reumatyczne, wady rozwojowe i wrodzone);
w neurologii i neurochirurgii – w zanikach mięśniowych, po rekonstrukcjach lub uszkodzeniach nerwów obwodowych, po urazach
w medycynie sportowej – pierwsze etapy treningu przed powrotem do pełnego cyklu treningowego po urazie, trening siły mięśniowej lub prędkości ruchu u zdrowych sportowców, zapobieganie nawrotom urazów.

System HUMAC NORM umożliwia zarówno testowanie, jak i ćwiczenia w 22 różnych wzorcach ruchowych stawów: biodrowego, kolanowego, skokowego, barku, łokcia i nadgarstka, poczynając od ruchów prostych, a kończąc na trójwymiarowych wzorcach PNF.

Protokoły testowe Systemu umożliwiają obiektywną i wiarygodną ocenę:

siły mięśniowej w warunkach statycznych (izometria) – ocena ta stosowana jest u pacjentów, u których przeciwwskazane jest wykonywanie ruchu z pełnym obciążeniem, np. w krótkim czasie po zabiegu operacyjnym,
siły mięśniowej w warunkach dynamicznych (izokinetyka) – ocena ta stosowana jest u pacjentów w późniejszym okresie po operacji lub urazie (w zależności od ich rodzaju powyżej 1-6 tygodnia) i umożliwia ocenę siły mięśni w pełnym zakresie ruchu w stawie; ocena ta jest bardziej funkcjonalna niż w warunkach statycznych,
propriocepcji czyli czucia związanego z narządem ruchu, które w istotny sposób determinuje sprawność chorego.

Ocena pacjenta przed i po rehabilitacji jest nieodzownym elementem tworzenia medycyny opartej na dowodach naukowych oraz modyfikowania i dostosowywania procesu leczenia do wykazanych ubytków. Znacząco zwiększa również motywację pacjenta, który widząc swoje postępy chętniej angażuje się w ćwiczenia i inne formy leczenia.

Tryby ćwiczeń dla pacjentów po zabiegach operacyjnych narządu ruchu, urazach leczonych zachowawczo i w przypadku przywracania sprawności w przewlekłych schorzeniach związanych z narządem ruchu obejmują:

ruch bierny – stosowany jest w pierwszym okresie pooperacyjnym lub pourazowym oraz w przewlekłych schorzeniach w ortopedii i neurologii i powoduje zwiększenie zakresu ruchu, zapobieganie powikłaniom związanym z unieruchomieniem (np zatorom żylnym); stosowane jest również jako odpoczynek po serii ćwiczeń z oporem w celu rozluźnienia mięśni;
tryb izometryczny – polega na ćwiczeniu przeciw oporowi, którego nie można pokonać; umożliwia ćwiczenie siły w statyce, gdy przeciwwskazane jest silne obciążanie powierzchni stawowych (krótko po operacjach stawowych, rekonstrukacjach), a trening siły jest kluczowy w powrocie stawu do pełnej sprawności;
tryb izokinetyczny – polega na ćwiczeniu przeciw zmiennemu oporowi, dynamometr utrzymuje stałą prędkość kątową w stawie; umożliwia trening siły w warunkach dynamicznych, zwiększenie prędkości ruchu i szybkości napinania się mięśni – stosowany jest do ćwiczenia siły (niższe prędkości) i wytrzymałości (wyższe prędkości); jego zaletą w porównaniu do wszystkich innych rodzajów ćwiczeń jest równomierny rozkład oporu dostosowany do danego stawu i ćwiczenie siły w warunkach zbliżonych do naturalnych, jest to również stosunkowo bezpieczna dla stawu forma ćwiczeń, zarówno dla stawów, jak i dla układu krążenia i serca;
tryb izotoniczny – polega na pokonywaniu stałego obciążenia zewnętrznego, prędkość ruchu zmienia się w zależności od kąta ruchu; jest ostatnim elementem treningu siły i symuluje czynności wykonywane w codziennym życiu.
Pakiet do symulacji pracy umożliwia klinicystom symulowanie nieograniczonej liczby rzeczywistych i zawodowych wzorców ruchu. Przystawki obejmują szereg uchwytów i gałek, kierownicę ,urządzenie do ściskania oraz urządzenie do pchania ciągnięcia. Wał dynanometru HUMAC NORM pozwala na pełny obrót w zakresie 360 stopni co pozwala na wykonywanie szerszej gamy ćwiczeń.

Specyfika systemu Humac powoduję że wszystkie ćwiczenia są rejestrowane monitorowane, postępy są obserwowane na podstawie rzeczywistych fizycznych wartości a nie subiektywnych odczuciach rehabilitanta, zakresy ruchów i opory są powtarzalne i dokładnie dopasowane do możliwości pacjenta, posiadamy pełny wgląd w proces usprawniania dzięki rzeczywistej wiedzy o stanie pacjenta  możemy reagować na brak postępów zmieniając formę ćwiczeń czy dodając dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne.