Informacje

9 maja 2018

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Działając w imieniu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarcza: Bożeny Kaczmarska prowadząca podmiot leczniczy – NZOZ ADMET Centrum Utrzymania Zdrowia, Opole, przy ul. Chabrów 58 („Przychodnia”) będącej administratorem („Administrator”) danych osobowych („Dane Osobowe”) Państwa, jak również – jeżeli taka sytuacja ma miejsce – Państwa wspólników, osób pełniących funkcje organów oraz osób zatrudnionych lub współpracujących (niezależnie od […]

Informacje